کسب رتبه برتر در مسابقات فرهنگی توسط دانش آموزان عزیز فاطمه جابری و عارفه علیخانی را به ایشان تبریک عرض می نماییم.به امید موفقیت روز افزون این عزیزان.