1 متقاضی گرا می سلام
به بخش ثبت نام در آزمون ورودی مجتمع غیر دولتی روش نوین خوش آمدید.
لطفا پس از مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام ،فرم زیر را با دقت کامل نموده وبا زدن کلید"پرداخت "به درگاه پرداخت اینترنتی متصل شوید.

نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
جنسیت:
کد ملی:
مدرسه درحال تحصیل:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
عکس رسمی:
نوع فایل :jpg- حداکثر حجم 1 مگابیت-حداکثر پهنا پیکسل1000-حداکثر ارتفاع1000 پیکسل
عنوان پرداخت:
مبلغ پرداخت: ريال